Skip to content

Op APB kun je rekenen

Actieve en gestructureerde verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kost geld en bovendien hebben we alle werknemers nodig in deze krappe arbeidsmarkt. Actieve verzuimbegeleiding helpt en werkt kostenbesparend.
Actieve en gestructureerde verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kost geld en bovendien hebben we alle werknemers nodig in deze krappe arbeidsmarkt. Actieve verzuimbegeleiding helpt en werkt kostenbesparend. Zieke werknemers hervatten sneller en de loonsanctie wordt voorkomen.

Wij staan je graag bij met onze gespecialiseerde en professionele dienstverlening en helpen je graag bij de verzuimbegeleiding conform de Wet verbetering poortwachter. Met het bewaken van de termijnen, het contact met de bedrijfsarts, het plan van aanpak naar aanleiding van de probleemanalyse, de bijstellingen van het plan van aanpak, de 42e weekmelding, de eerstejaarsevaluatie, de overweging van de begeleiding in het 2e spoor, de loondoorbetaling, de re-integratie, eventueel de aanvraag van de WIA-uitkering bij het UWV en beëindiging van de arbeidsovereenkomst en aanvraag van de compensatie van de transitievergoeding bij het UWV.

Door je verzuimaanpak te structureren, kun je ziekteverzuim voorkomen en beperken.

Wij helpen je graag bij het in kaart brengen en analyseren van je ziekteverzuim, het opstellen van een beleid met een daar uit volgend concreet plan van aanpak.

Meer weten?

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!