Een functiewaarderingstraject begint vaak bij goede en volledige functiebeschrijvingen. Die zijn de basis voor functie indelingen en een consistent functiehuis, maar ook voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, salarisindeling en lange termijn ontwikkeling van de medewerker. Adviesbureau APB heeft ruime ervaring in het opstellen en uitvoeren van functiewaarderingstrajecten. Omdat wij geen systeemhouder zijn, maar wel over de kennis en ervaring van deze systemen beschikken, kunnen wij u onafhankelijk adviseren.

APB verzorgt:

  • Het opstellen van functiebeschrijvingen;
  • Functiewaarderingen volgens een bepaalde systematiek;
  • Het procedurele proces daaromheen (overleg Ondernemingsraad, klachtenregeling en bezwaarprocedures);
  • Het ontwerpen, vernieuwen en moderniseren van de beoordelingssystematiek;
  • Training gesprekstechnieken voor leidinggevenden.