Skip to content

Inzicht in toekomstige ontwikkelingen

Strategische personeelsplanning

Adviesbureau APB begeleidt organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en levert hierbij maatwerk.
Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning helpt bij het inzichtelijk maken wat toekomstige ontwikkelingen buiten de organisatie en binnen de organisatie betekenen voor het benodigde personeel in de toekomst.

Met behulp van dit HR-instrument wordt er gekeken naar de individuele medewerkers: welke medewerkers zijn toe aan een nieuwe stap in hun loopbaan, wat zijn de kansen en risico’s voor deze medewerkers en hoe pakken we dit aan? Kortom, op welke manier kunnen wij de huidige medewerkers duurzaam inzetten richting de toekomst.

In grote lijnen is de aanpak van een traject van strategische personeelsplanning als volgt. We starten met een externe analyse, gevolgd door een interne analyse (ontwikkelingen, strategie, ambitie). Op basis daarvan wordt het toekomstig gewenste personeelsbestand bepaald. De volgende stap is het analyseren van het huidige personeelsbestand, om vervolgens te gaan bepalen hoe groot ‘the gap’ is tussen de huidige en gewenste situatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Op basis van alle informatie die hieruit naar voren komt, worden de prestaties van de huidige medewerkers tegen het potentieel van medewerkers afgezet. Op basis hiervan wordt inzichtelijk wat in de toekomst van belang en nodig is. Er dient vervolgens aandacht te worden besteed aan de manier waarop de huidige medewerkers duurzaam ingezet kunnen gaan worden. Dit bestaat uit het op elkaar afstemmen van de ontwikkelingen van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers.

Adviesbureau APB begeleidt organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en levert hierbij maatwerk. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de bestaande visie, strategie en het HR-beleid van uw organisatie. Per onderdeel van het traject bekijken we welke aanpak het best passend is bij uw organisatie en situatie (type, cultuur, ontwikkelfase, rol HR-afdeling e.d.).

Meer weten?

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!