Skip to content

Actuele kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht

Wet- en regelgeving

Arbeidsrecht en sociale wetgeving zijn constant in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. APB beschikt over actuele kennis en stelt altijd een pragmatische toepassing van de regels voor, die past in uw organisatie.
Wet- en regelgeving

Arbeidsrecht en sociale wetgeving zijn constant in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Het is voor u als ondernemer dan ook niet altijd mogelijk om deze ontwikkelingen bij te houden, terwijl die adequate kennis wel van u wordt verwacht. Gelukkig beschikken wij over actuele kennis en ervaring op deze rechtsgebieden. Wij stellen altijd een pragmatische toepassing van de regels voor, die moet passen in uw organisatie.

Wij adviseren u over:

  • Arbeidscontracten, managementovereenkomsten, inhuur ZZP’ers, detachering- en flexcontracten;
  • Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding;
  • Arbowetgeving en (fiscale) verzekeringspakketten;
  • Arbeidstijden, werktijden en wetgeving;
  • Bedrijfs- en sector Cao’s;
  • Cafetaria systemen;
  • OR en Medezeggenschapsrecht;
  • Privacy wetgeving.

Meer weten?

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!