Skip to content

Een ondernemingsraad (OR) instellen?

Een ondernemer met 50 of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Toch gebeurt dit regelmatig niet. Ondernemers zijn huiverig voor het formele gedoe rondom de (instelling van een) OR en vrezen bovendien dat de aanwezigheid van een OR de besluitvorming vertraagt en het daardoor niet meer mogelijk is om snel te schakelen als management. Dat laatste klopt natuurlijk: een OR heeft in bepaalde gevallen instemmings- of adviesrecht en dat betekent dat de voorgenomen besluiten van de ondernemer eerst in de OR moeten worden overlegd. Daar tegenover staat dat formeel goed geregelde medezeggenschap, mits daar op de juiste manier mee om wordt gegaan, wel degelijk ook belangrijke voordelen heeft voor een organisatie.

Medewerkers zijn meer betrokken bij hun werk en de organisatie

Via medezeggenschap raken medewerkers meer betrokken bij hun werk en de organisatie. Als medewerkers via de OR kunnen meepraten over beslissingen, zorgt dat voor vertrouwen en tevredener medewerkers. Ze krijgen erkenning: hun mening doet ertoe.

De ondernemer is beter op de hoogte van wat er leeft in de organisatie

De leden van de OR weten wat de medewerkers bezighoudt en kennen de werkprocessen. Ze zijn op de hoogte van eventuele onvrede of problemen. Via de OR krijgt de ondernemer informatie over alle organisatielagen en heeft zo inzicht in wat er leeft en speelt op de werkvloer. Daar kan de ondernemer zijn voordeel mee doen, zeker in deze tijden van arbeidsmarktkrapte waarin het belangrijk is medewerkers te behouden voor de organisatie.

De OR kan meewerken aan het bewaren van de rust in de organisatie

In roerige tijden kan een OR een belangrijke rol spelen om de rust in de organisatie te bewaren. Denk aan een reorganisatie, ontslagronde of andere veranderingen die onzekerheid met zich meebrengen. Dan is het prettig dat de OR op de hoogte is en ook kan communiceren met de medewerkers. Dat geeft meer vertrouwen en hiermee kan worden voorkomen dat medewerkers met vragen of problemen blijven doorlopen en er écht onrust ontstaat.

Collectief overleg bespaart tijd van het individueel overleg

Ook na instemming van de OR moet de werkgever nog tot overeenstemming komen met de individuele werknemers. Maar de OR is gekozen door de medewerkers en heeft hun vertrouwen. Doordat over sommige zaken al met de OR is overlegd, kost het overleg hierover van de werkgever met de medewerkers vaak minder tijd.

Wij helpen u graag met het realiseren van deze voordelen in uw organisatie door te ondersteunen bij de formele organisatie van medezeggenschap in uw organisatie. Vanaf het ontstaan van het idee, helpen wij u met de voorbereidingscommissie, het informeren van de medewerkers, het voorlopig reglement, het organiseren van de verkiezingen en de 1e overlegvergadering met uw nieuwe OR.

Wellicht vind je dit ook interessant:

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!

Kom met ons in gesprek

Zo kun je ons bereiken. Bel of mail ons, of kom bij ons op de koffie!